Thứ Ba, 9 tháng 9, 2014

Cầu Ô Thước


Mỗi lần trách móc xa xôi
Lòng em lại thấy đầy vơi... mấy lần!
Nhớ thương chờ đợi... xoay vần
Tình em như quả chín dần nỗi mong!

Đường anh đi lắm bão giông
Em chưa biết hết một vùng thẳm sâu!
Tình yêu son sắt nhiệm màu...
Sông Ngân Ô Thước bắc cầu em sang!
                                  Lê Chín

0 nhận xét:

Đăng nhận xét