Thứ Ba, 9 tháng 9, 2014

Vò võ...!


Có người hẹn với ta rằng:
"Ngày vui nào cũng sẽ dành phần thơ"
Chắc là việc rối tơ vò
Nên đành phải lỡ hẹn chờ dịp sau?

Ngày vui lủi thủi qua mau
Mình ta tha thẩn như bao nhiêu lần
Người đi năm tháng phong trần
Ta ngồi vò võ đợi "phần nơi xa"...!
                                  Lê Chín

0 nhận xét:

Đăng nhận xét